Förälder

I skolan finns personal som till viss del kan överblicka barn och ungas interaktioner med varandra.

På nätet finns ingen. Barnen lämnas vind för våg bland sociala kanaler, där det blivit mer regel än undantag att kommentera nedsättande om så väl kända som okända personer. Det kan vara en kändis, eller kanske tjejen i parallellklassen.

Ditt barn kan vara den som utsätter andra för kränkande ord eller kanske den som blir utsatt. Oavsett sida är ditt barn om den befinner sig på sociala medier, välbelevad kring näthat, för alla utsätts för det i någon utsträckning.

Vi tänker stävja denna utveckling. Barnen normaliserar kränkningar gentemot varandra och där föräldrar har svårt att få insyn tänker vi arbeta in ett nytt beteende, där vi hjälps åt att förändra klimatet, det är en kugge som kommer ta tid att sätta i rörelse, men med rätt verktyg kan vi komma långt.

Du som förälder kan påverka.

Prata med ditt barn. Fråga om du kanske får sitta med och se vilka personer ditt barn följer på tex instagram, bara för att du är nyfiken, det ska inte kännas anklagande så ditt barn tappar ditt förtroende. Ställ frågor öppet om näthat, om de ser människor bli utsatta för det och fråga om de kan visa dig något exempel. Prata kring hur ditt barn känner angående näthat.

Kommunikation är nyckeln till framgång i de flesta lägen, även här. Ingå nätverk med andra föräldrar där ni kommer överens om att tillsammans hålla enad front/samma hållningssätt kring hur man ska bete sig på internet.

Be barnen berätta om de ser näthat, oavsett om de själva är utsatta eller om det är någon annan. När vi vuxna blir medvetna kan vi påverka.


Vill du ha information när vi fyller på med erfarenheter från andra föräldrar? Skriv upp dig i vår maillista!

Vill du dela med dig av dina erfarenheter? Kontakta oss på [email protected]


Stöd oss i kampen!

Frågor från föräldrar

Hej! Hur märker jag om mitt barn blir mobbad på nätet?

Hej!

I detta rum av sociala medier så finns sällan vuxna. Det gör att barnen kan härja fritt, vissa anonymt, andra känner sig så trygga att de gör det helt synligt. Barnen blir sällan ertappade och känner att de kan bete sig lite hur som.

Nätet är en förlängning till det verkliga livet, skillnaden är att barnen inte ser hur illa de faktiskt kan göra varandra.

Det krävs dialog, det är svårt att spionera på sina barn på nätet, det är nästintill omöjligt att se vad barnen ser.

Ta upp frågan, men börja med att hör hur det fungerar på de olika medierna, visa ett intresse för att förstå mer. Fråga om du kanske kan få se hur det ser ut. Ditt barn är säkerligen medveten om vad näthat är, du kan ställa frågan om ditt barn kan visa hur näthat kan se ut. Det krävs bearbetning många gånger. Men givetvis beroende på kontakten du har med ditt barn. Det viktiga är nog att förstå att även om ditt barn inte vill bjuda in dig i denna värld så behöver det inte betyda att ni har en sämre kontakt. Men ju mer ett barn vill komma bort från ämnet, desto större anledning att tänka att det kanske kan vara något som barnet vill dölja.

Sätt upp ett nätverk er föräldrar mellan. Och våga fråga andra vuxna, kuratorn i skolan. Klassföreståndaren. Ju mer sammanflätande de vuxna är, desto svårare har barnen att agera fritt.

Är du också trött på allt hat? Gör som andra

Läs mer och stöd oss!